Miranowicz Dorota
   | modyf: Krzysztof Piorun 2014-11-7, 12:31 | 2283 odsłon
serwiszglossie
 

Sprawozdanie z zajęć laboratorium przyrodniczo- technicznego

 w roku szkolnym   2012/2013 w SP Dzietrzychowo .

 

1.   prowadzący – Dorota Mironowicz

2.   oddział – uczniowie z kl. IV-VI

3.   liczba godzin w tygodniu – 2

4.   frekwencja – 91,46 %

5.   liczba uczniów – 12 

 

 

 

Zajęcia z laboratorium przyrodniczo – technicznego realizowane sa w dwóch 6-cio osobowych grupach, szczególnie dla zainteresowanych badaniem wzajemnych relacji człowiek – środowisko przyrodnicze.

Uczestnictwo w zajęciach daje ogromna możliwość samorealizacji ,poszerzenie własnych horyzontów , łączenia teorii z praktyką, oraz odkrywania tajemnic przyrody na drodze eksperymentów.

 

Cel kształcenia :

W zakresie wiadomości i umiejętności

 

Rozwijanie umiejętności dochodzenia do wiedzy drogą obserwacji , doświadczeń , eksperymentów, pomiarów, wnioskowania i uogólniania

Dostrzegania związków przyrodniczo – skutkowych

- zainteresowanie światem , jego różnorodnością i bogactwem

 

W zakresie postaw

- rozwijanie dociekliwości poznawczej

- wzbogacenie osobowości ucznia o wrażliwość na piekno przyrody

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za najbliższe środowisko

 

Tematyka obejmuje następujące bloki tematyczne

Najbliższa okolica

- woda- źródło życia

- powietrze

- odpady

- energia

-zagrożenia życia i jej ochrona

 

 

 

Najważniejsze osiągnięcia uczniów

- całościowe postrzeganie przyrody

- planowanie prowadzenia obserwacji , doświadczeń , eksperymentów , pomiarów ( prezentowanie uzyskanych wyników)

- zdobywanie umiejętności współdziałania w zespole

- wyjaśnienie zjawisk fizycznych

- dostrzeganie i identyfikowanie różnorodnych substancji i procesów chemicznych

 

 

 

WNIOSKI:

Uczniowie systematycznie uczęszczali na zajęcia, brali w nich aktywny udział , wszyscy nabyli umiejętności prowadzenia doświadczeń z zakresu ( Powietrza i Gleby )

 

 

REKOMENDACJE:

W dalszym ciągu uczniowie powinni uczęszczać na zajęcia w celu doskonalenia nabytych umiejętności oraz zrozumienia zagadnień związanych z zależnościami zachodzącymi w przyrodzie , poznania i poszerzenia wiadomości na drodze badawczej z zakresu ( Odpadów i Energii ).

 

 

Wykrywanie Co2

Składanie modelu Układu Słonecznego

Zachowanie powietrza w wodzie.