| modyf: 2016-10-8, 14:45 | 339 odsłon
serwiszglossie

 1. Bożena Szerszunowicz  dyrektor, matematyka, plastyka

2. Beata Kaczmarczyk –wychowanie przedszkolne, zajęcia o charakterze edukacyjnym

3. Beata Mikos  – edukacja wczesnoszkolna, logopedia, 

4. Dorota Mironowicz  – wychowanie przedszkolne, przyroda, pedagog, opieka świetlicowa

5. Olha Opalanko  – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

6. ks. Zbigniew Kulesza  – religia

7. Agnieszka Pająk – edukacja wczesnoszkolna, matematyka

8. Krzysztof Piorun  – język niemiecki

9. Izabela Segieda  – język polski, historia, terapia pedagogiczna, wychowanie do życia w rodzinie

10. Rafał Naruszewicz – wychowanie fizyczne, SKS, opieka świetlicowa

11. Wojciech Szczypior – informatyka,  gimnastyka korekcyjna,  technika, biblioteka                     

12. Magdalena Magdziak – edukacja wczesnoszkolna,  biblioteka