Szkolny konkurs ortograficzny 2013/2014
   | modyf: Krzysztof Piorun 2014-11-7, 12:31 | 2657 odsłon
serwiszglossie


Sprawozdanie śródroczne ze szkolnego konkursu ortograficznego 2013/2014

Sprawozdanie śródroczne ze szkolnego konkursu ortograficznego o tytuł

Mistrza Ortografii w Szkole Podstawowej w Dzietrzychowie

                Od października do lutego roku szkolnego 2013/2014 opiekun Szkolnego Zespołu Redakcyjnego przeprowadził wśród uczestników konkurs ortograficzny.  Uczniowie w zespołach  z poszczególnych klas w ustalonych terminach każdego miesiąca spotykały się, by rywalizować o miano najlepszej klasy w zakresie umiejętności ortograficznych. Wszyscy uczniowie wcześniej poznali zakres sprawdzanych umiejętności. Na zajęciach Szkolnego Zespołu Redakcyjnego uczniowie powtarzali i utrwalali materiał ortograficzny przewidziany w danym etapie konkursu, którego celem było m. in.  zmobilizowanie uczniów do pracy nad rozwijaniem i doskonaleniem kompetencji ortograficznych. I w tym zakresie zakładane cele zostały w dużej części osiągnięte, choć nie przez wszystkich uczniów i nie we wszystkich klasach.

Oto ostateczne wyniki szkolnego konkursu ortograficznego:      

 

Klasa IV

S. Zyśk,

K. Sinkiewicz

Klasa V

M. Deneka, K. Miszczyszyn, F. Sulich, J. Olszowa, M. Skomorok, N. Maciejewski

Klasa VI

G. Fit

K. Blicharz

październik

 

9

 

5

5

listopad

 

2,5

 

3

6,5

grudzień

 

7

 

3,5

10,5

styczeń

 

23

 

4,5

4,5

luty

 

7

 

21,5

20,5

ogółem błędów

 

48,5

 

37,5

47

miejsce w

konkursie

 

II m.

 

I m

III m.

  

            Z powyższego zestawienia wynika, że w szkolnym konkursie ortograficznym na etapie śródrocznym najlepszym okazał się zespół klasy V, drugie miejsce zajmuje IV, trzecie natomiast VI. Uczniom tych klas serdecznie gratulujemy.

Ostateczny wynik poznamy pod koniec semestru II roku szkolnego 2013\2014.