Drukuj

 ,,Tutaj przyjazny początek, drogi Twojego sukcesu…’’

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą, która:

WIZJA SZKOŁY

Pragniemy, żeby w naszej szkole panowała atmosfera przyjaźni i wzajemnej akceptacji.
Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie.

Każde dziecko robi COŚ dobrze, w każdym dziecku jest COŚ dobrego.
Trzeba tylko to COŚ odkryć i rozwijać – Nauczyciel to poszukiwacz talentów.

Uczymy demokracji:

– uczniowie respektują prawa szkolne

– nauczyciele, rodzice i uczniowie czują się współgospodarzami szkoły

Stale podwyższamy jakość pracy szkoły:

– analizujemy potrzeby i oczekiwania uczniów i rodziców

– ustalamy kierunki zmian jakościowych i je realizujemy

Promujemy szkołę:

– prezentujemy swoje osiągnięcia w środowisku

– rozwijamy naszą ofertę edukacyjną

– pozyskujemy sojuszników naszych działań

– działamy na rzecz środowiska lokalnego

Kształtujemy potencjał kadrowy:

– nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje

– gwarantujemy wysoki poziom kształcenia

Podnosimy poziom warunków działalności szkoły:

– modernizujemy pomieszczenia i wyposażenie

– wzbogacamy zasoby środków dydaktycznych

– zapewniamy nowoczesne warunki nauki

Zapewniamy bezpieczne i przyjazne środowisko:

– spełniamy wymogi bezpieczeństwa i higieny

– posiadamy dobrze i estetycznie zagospodarowany obiekt

Posiadamy sprawny system komunikowania się i zarządzania:

– jesteśmy dobrze zorganizowani

– przepływ informacji w szkole jest efektywny

– zapewniamy łatwość dostępu do informacji

Zapewniamy nowoczesną ofertę edukacyjną:

– oferujemy wszechstronne kształcenie z wykorzystaniem technologii informatycznych

– każdemu uczniowi umożliwiamy osiąganie sukcesów edukacyjnych

– uczymy korzystania z różnych źródeł informacji

Zaspokajamy indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów:

– rozpoznajemy potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów

– umożliwiamy rozwój zainteresowań i uzdolnień

– indywidualizujemy proces kształcenia

Tworzymy środowisko przyjazne uczeniu się:

– jasno określamy wymagania edukacyjne

– posiadamy motywujący system oceniania

– rozwijamy kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy

– zapewniamy różnorodność form i środków

– stosujemy aktywizujące metody pracy

Gwarantujemy osiąganie standardów edukacyjnych:

– mobilizujemy do ciągłego rozwoju

– zapewniamy podstawy do realizacji dalszych celów i aspiracji

– zdobywamy laury w konkursach, turniejach

Zapewniamy równość szans:

– wspieramy rozwój osobowy każdego ucznia

– uczymy tolerancji i empatii Wychowujemy i zapobiegamy zagrożeniom:

– kształtujemy postawy patriotyczne i obywatelskie

– promujemy zdrowy styl życia

– przeciwdziałamy agresji

– jesteśmy otwarci i życzliwi

Zapewniamy opiekę i pomoc:

– rozpoznajemy potrzeby i problemy uczniów

– organizujemy skuteczne działania w zakresie opieki i niesienia pomocy

Wprowadzamy w świat wartości:

– promujemy i egzekwujemy:

CELE GŁÓWNE