Bazę lokalową Szkoły Podstawowej w Dzietrzychowie stanowi dwukondygnacyjny budynek wybudowany w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, w którym znajduje się 8 sal lekcyjnych, biblioteka z centrum multimedialnym, świetlica szkolna, gabinet logopedyczny oraz stołówka. Na terenie szkoły znajdują się także boiska sportowe (do piłki siatkowej, nożnej, koszykowej). Placówka nie dysponuje salą gimnastyczną oraz placem zabaw dla dzieci najmłodszych. Jest to placówka jednozmianowa, w której zatrudnionych jest 17 nauczycieli. Szkoła zapewnia dzieciom i rodzicom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na miarę swoich możliwości, współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz wieloma instytucjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę. Dla uczniów, którzy wymagają wsparcia placówka organizuje zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne, gimnastyki korekcyjnej, a także dydaktyczno-wyrównawcze. Szkoła oferuje także liczne zajęcia rozwijające zainteresowania.