14 listopada 2017 roku odbył się w Szkole Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach IV Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej pod hasłem: „Wolność kocham i rozumiem”. Szkołę Podstawową w Dzietrzychowie reprezentował zespół wokalny przygotowany przez panią Beatę Mikos. 

W skład zespołu weszły uczennice klasy V: Dominika Lichacz, Sylwia Ołdak, Aniela Rybak. 
Zespół zaprezentował dwie pieśni patriotyczne: „Siekiera motyka” i „Idą leśni”. Uczennice klasy V godnie reprezentowały naszą szkołę na Przeglądzie i zaprezentowały wysoki poziom artystyczny. 
Udział w IV Przeglądzie Pieśni Patriotycznej stał się dla uczennic niecodzienną szansą pokazania, w jaki sposób młodzi Polacy mogą realizować tradycyjne ideały patriotyczne we współczesnym świecie. 
Beata Mikos