Model Absolwenta Szkoły Podstawowej w Dzietrzychowie.

 ,,Tutaj przyjazny początek, drogi Twojego sukcesu…’’

MISJA SZKOŁY