Rok szkolny i katechetyczny rozpoczniemy Mszą św. o godz. 8.00 w Kościele w Dzietrzychowie. Apel w Szkole o godz. 9.00. Serdecznie zapraszamy.